úterý 30. září 2014

Nezapomeňte na Výkřik

Pozvánka na komponovaný pořad: Pocta Edvardu Munchovi
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, středa 8. října 2014 v 19 hodin

Dovolujeme si srdečně na tuto naši akci pozvat Vás, své přátele a přátelkyně, jakož persony i ostatní, známé, kamarády, kamarády kamarádů, rodinné příslušníky, příznivce malíře Edvarda Muncha a vůbec všechno kulturní P.T.publikum.

Dovolujeme si také své přátele a zejména přátelkyně poprosit i o malou pomoc. Přidat se však může kdokoliv, neb jest účast na té dobrovolnosti dobrovolná. Jelikož vše zařizujeme ve vlastní režii, prosíme, kdo má chuť vypomoci nám, v rámci navazujícího "buffé", jakýmkoliv malým příspěvkem, "ňamkou" nějakou, specialitou vlastní či čímkoliv k pohoštění vhodným přispět k, jak věříme, hezkému  večeru, prosíme přispěte ... přineste.
Za veškeré přispění vřele již předem děkujeme a věřte, považovat si toho nebudeme jenom my - organizátoři.

Pozvat a poprosit Vás si dovolil za nás všechny Milan Brož

P.S. ... a hlavně ... přijďte!pondělí 29. září 2014

Snubák - minipovídka Milana Brože

... no a tak mě napadlo…
Co tě napadlo...
… teďs' mi přetrh niť ... co sem to chtěl řict?
O tom prstýnku...
A jó... No že si ho vezmu, prosím tě, po šestatřiceti letech ... no chápeš to?...
Nevím ... povídej!
Po šestatřiceti letech mě napadlo, že si ho vezmu. Na ja... Ale kde je?
Ty's ho neměl?
Kdepák, tyhle věci ochraňuje paní ... znáš to … na svatbě, a pak dolu s ním … né ne, to si špatně vykládáš, ... ale já na sobě nesnesu nic … viděl's někdy na mně něco? … prstýnek, řetízek ... přívěšek … nic, nikde nic, nesnáším to … a taky jsem hrál basket, tam tyhle špumprnágle nemaj co dělat.
Jo, to je fakt ... a našel's ho?
Kdepák, to nemělo cenu ... hledat...
? ? ?
... počkal jsem, až za pár dnů přijede manželka.
A ta věděla!
Věděla … věděla…
...a našla ho!
Houby, … ukázala mi ruku a že: „... jsem si řekla, než jsem jela, že si ho vezmu ... ten můj mi byl ale po těch letech přes kloub malej tak … nezlob se, … jsem si vzala tvůj!

sobota 27. září 2014

Sluneční lázně - ten druhý návrh

Sluneční lázně -  plány na rekonstrukci od Ing. arch. Pavla Šťastného
- jedná se o druhý návrh, jak by Sluneční lázně v Jablonci mohly vypadat.
Ten první je k vidění v radničním infocentru, no a ten druhý třeba tady...pondělí 22. září 2014

Když jde mlha krajem...

Mlha od Egona Wienera

Co si to sedlo na město? Do čeho se to halí vesnice? Proč je z ničeho nic mokrá silnice? Co to je? Ani voda, ani sníh. Těžko to zvážíš, těžko to sníš, nezabalíš, nepošleš....
„Ráno vstanu z postele, koukáš kočce do p....,“ řekla by moje babička a chytla by se mozolnatou rukou za pusu. Ale měla pravdu. Téměř se trefila. Není opravdu pro řidiče nic horšího, než pocit, že hledí do mléka, které má tendenci se dále měnit v záclonu z mokra, co stojí a nehýbe se. Říká se, že mlha, ta pravá co leze do kostí a je neproniknutelná, je anglická – londýnská. Je to možné. Já mám zkušenost s tou severočeskou a ta je rovněž hutná a výživná hlavně v noci a po ránu. Když ji sluníčko vysuší, je svět hned hezčí a bezpečnější.
Když jsem mlhu poprvé viděl z vlaku mezi Děčínem a  Teplicemi v té masivní podobě deky nad krajinou a desítky kilometrů dlouhou, nevěřil jsem svým očím. Viděl jsem ji dosud jen jako ubrousek, šátek přes hlavu babičky v tam Hrádku u mostu přes Lužickou Nisu. A onehdy jsem viděl sak, pytel plný ledních medvědů a bílých racků od Máchova jezera. Bílou pláň, tam kde před chvílí ještě tekl veletok Labe v Čechách.
Mlha jako peřina, duchna, závěj, lavina, co zahrozí, než spadne a vyděsí tě. To sama příroda je tak říkajíc na rozpacích. Neví, zda skončilo už léto, zda už začíná doba plískanic a chladu, zda se bude třeba obléci, abys ráno měl na sobě víc, než před obědem a po svačině si svlékl, co už je zbytečné. Příroda se brání horečce, a jako by zápasí s tím, co sama nechtěla. Prohrává? Ne. Jen přechází na jiný režim.
Je konec léta, plody dozrávají. Barva listí se mění. Zvířata, co bydlí v patrech pod námi si plní šatní skříně a špajsky surovinami, co se nekazí a co do jara vydrží... A mlhy? Ty budou spouštěčem téhle náhlé kalamity. Upozornění, že už je konec letních legrácek, že zvoní. Je září. Skončily prázdniny, děti chodí do školy,  začal čas ranních mlhavic a čas, kdy člověk neví, zda je to už čas dušičkový. A v panelácích lidem mrznou i uši.
Ne, ne, mlhy jsou jen mezičas, kdy jeden každý z nás si říká, že je tu podzim a spřádá plány ještě na těch pár hezkých chvil na zahrádce, v lese, u vody. Ať tedy ranní mlha nezkazí, co si každý z nás z léta chrání. Ať mlha spadne tam, kam lidi nechodí, ať si s námi hraje, ale nezlobí a rozplyne se. Ať sluníčko s sebou nese pohlazení a teplo, co nám už za chvíli bude vzácné. Ať se mlhy na blatech a psí štěkot rozplynou, ať z té změny počasí nebolí kolena, klouby a záda. Ať slunce zahřeje a pohladí vás i vaše slušné sousedy i děti, co ráno pospíchají do práce nebo do školy. 

A mlha běžela krajem... Ilustrační foto: Milan Brožsobota 20. září 2014

Ne všude mohou slavit jako u nás

Zatímco v Jablonci se slaví, v Nové Vsi se slaví, na druhém konci světa mnoho důvodů ke slavení nemají. Naopak. Bojují s ebolou, občanskou válkou, extrémisty, teroristy, radikály a dalšími obtížnými kreaturami.
To v Jablonci je to jiné. Lidé tam v míru mohou vítat příchod podzimu, obyvatelé v Nové Vsi se zase v pohodě bavit na již tradiční pouti.
"Já teď pracuju ve Francii, tak mohu být tady, ale jinak bych ani nedostala vízum kvůli ebole," říká mladá Yvonne, sympatická černoška - Nigérijka. Nejen ebola trápí její zemi. Povídala, že musí poznat Českou republiku, že slyšela, jaká je krásná. Já jsem jí na to odpověděla, že všechny země mají krásná místa. Ona přitakala, ale pak dodala: "Nigérie ale ne." Ovšem s nadějí pokračovala, že jednou bude Nigérie také hezká, ale že je tam spousta práce. Nigérie je veliká a potřebuje hodně moudrých a pracovitých lidí. To povídala Yvonne. S obavou také říkala, že se nyní do Nigérie musí vrátit, ale že vůbec neví, co bude... Pak jsme si ale daly víno, a chmury se na chvíli vytratily, a užívaly jsme si s Yvonne krásné počasí a blahodárný mír a klid. Tak mnoho štěstí, Yvonne! A ať se ten klid a mír do celého světa rozšíří.

(jo)
Jablonecké podzimní slavnosti 2014 zahájily Berušky.
Foto: Zbyněk Cincibus alias Marcusc
A na Novoveské pouti zazpíval i místní sborek Novovesánek.
Foto: mobil jo

čtvrtek 18. září 2014

KRAP

KRAP zasedal v Českém rozhlase
aneb
Klub Rozhlasové Analytické Publicistiky se opět, po delší době, sešel v prostorách Českého rozhlasu, byv hostem šefredaktora stanice PLUS, panem Danielem Rausem

Je to prakticky rok a půl, kdy v rámci proklamovaných změn v programové skladbě vysílání ČRo, byly zrušeny stanice Česko, Leonardo a ČRo6 – populární Šestka, která přímo navazovala na historickou stanici Svobodná Evropa, a která do vínku si vzala i její úroveň vysílání, to nejen co se obsahu samotného týká, ale i úrovně vlastního slova, češtiny apod... Ale to nebyl div, vždyť přejala řadu hvězd „Svobodné“, namátkově paní Rakušanovou, pány Šterna, Bednáře … nemohu jmenovat všechny. Široká obec posluchačů, zejména pak ti kmenoví jednotlivých rušených stanic, zrovna tak jako členové „Klubu přátel Šestky“, který před lety vznikl samostatnou iniciativou posluchačů této stanice, byli plni očekávání, co to přinese .... a obavy byly na místě. Chvalné proklamace nového vedení Českého rozhlasu se nenaplnily, nejen že se nezdařilo tři stanice nahradit jedinou, ale celková úroveň vysílání poklesla na nebývale nízkou úroveň, nový model programových center „zglajšajtoval“ příspěvky v jednotlivých stanicích.

Za této situace musel i KP6 reagovat na proběhlé změny. Protože však členové Klubu jsou doslova rozhlasoví „milci“, kterým jde i o úroveň vysílání, nemohlo dojít k přímé podpoře nově vzniklé stanici PLUS, zejména když na mnohé zamýšlené změny jsme poukazovali jako na nevhodné, mnohé nám bylo utajováno či při setkáních s manažery ČRo jsme byli ujišťovány úplně o něčem jiném.  Že však změnu názvu  klubu „to chce“, bylo zřejmé všem. Nakonec jsme se na jarním setkání Jádra KP6, kde nás na pozvání navštívili i leckteří renomovaní redaktoři a vysvětliti současnou situaci a dění v ČRo, ustanovili na názvu KRAP, čili Klub Přátel Analytické Publicistiky.

Uběhl nějaký čas, drobnými změnami upravené schéma vysílání PLUSu, náš trvale přátelský, byť kritický … a někdy velmi ... postoj nakonec vedl k novému „se přiblížení“ vedení stanice PLUS a našeho KRAPu. Výsledkem bylo i sobotní (13. září) zasedání Jádra Klubu, které proběhlo v kanceláři šéfredaktora Daniela Rause. Dvě hodiny vzájemné diskuse nám pomohly pochopit mnohé, co se v Rozhlase děje, zejména nás pak zajímala stanice mluveného slova - stanice PLUS. Na oplátku šéfredaktor Raus vyslechl naše námitky a připomínky, které jsme mu jménem posluchačů a členů KRAPu tlumočili. Všichni věříme, že setkání přinese další zlepšení úrovně vysílání této nové stanice, která zatím vpravdě, po rozpuštění jejího redakčního zázemí, hledá svoji tvář.

Závěrečnou hodinku našeho setkání, kdy nás šéfredaktor Raus již byl opustil, nás hostila zasedačka samého „generálního“, kde jsme projednali naše vnitřní záležitosti, naplánovali celoklubové setkání, jeho program, a proběhlo také první letmé hodnocení vzájemného setkání, jež vyznělo jako opravdu velmi prospěšné a užitečné.
Milan Brož, člen Jádra KRAP

středa 17. září 2014

Doga

Tak jsem ji dala do kufru a jela.
Kam... Do kufru?
Neee, na kliniku!
Aha, a co doktor?
Nic.
Jak ses k tomu vůbec dostala?
Ále... známá potřebovala pohlídat...
Co jí bylo?
... tak jsem se k ní nastěhovala, známe se leta, bere mě, má tam všechno pro ni zařízený.
Co jí bylo?
Nic.
Aha, … a do kufru?
Auto nemám, při její váze, skoro padesát kilo, doktor ji chtěl vidět ... pěkně jsem se nadřela, ale v metru...
Co jí bylo?
Nic, jela na dovolenou … no … a pak...
V tom kufru???
Neee ... chcípla...
? ? ?
... a zbytek už víš.
? ? ?
… v metru mi pomoh' takovej sympatickej mladík a…
Jó … a co  z toho bylo?
Nic, když jsem mu na jeho dotaz, co to táhnu, řekla „elektroniku“, tak mi na Florenci na přestupu zmizel.
I s kufrem?
Jo.
I s ní?…
No…
… s kámoškou???
Né … s tou dogou!

(mb)
Nejen dogy to mívají mnohdy s lidmi těžké... (jo) Foto je ze stránek dogous.cz

úterý 16. září 2014

Jablonec má nejlepšího primátora!

Petr Beitl získal dnes jedinečné ocenění. Ve Španělském sále na Pražském hradě byl prohlášen nejlepším primátorem v České republice!

Velké gratulace letí na jabloneckou radnici a hlas lidu se ptá: "Bude oslava?" (Lid by pořád něco slavil, nezdá se Vám?)

O události již informovala některá internetová média. Pokud čtete ihned.cz, nedejte se mýlit. Tam totiž píšou, že oceněn byl liberecký primátor Petr Beitl... Kdepak! Petr Beitl je jablonecký primátor!

Ocenění uděloval Český svaz měst a obcí ČR. Vybral z každého kraje nejlepšího starostu a z celé republiky nejlepšího primátora. Pak byly uděleny ještě ceny veřejnosti a ceny předsedy svazu. Ke všem promluvila hlava státu - Miloš Zeman.

V Libereckém kraji je nejlepším starostou František Kryšpín, který vládne Habarticím.

(jo)
Petr Beitl na archivním snímku.neděle 14. září 2014

Příprava na Díkuvzdání - Plodoví

Děkuji Pane

Spíše rychle
nežli pomalu
se krátí dny.

Mláďata jsou
vesměs
odchovaná,

raná úroda
je již též
za námi,

ženci
svá pole
požali

a pomalu
pomaloučku
přichází

ta sklizeň
posledních
pracantů,

jabloní,
hrušek,
švestek

a plodů
dalších
a dalších

šípků,
hlohu,
trnek,

a tak Ti
... za tu
úrodu

děkuji
Pane!
MW

Jabloňoví. Více foto zde

sobota 13. září 2014

Je hotel Ještěd hoden takové výše? (1012 m)

"Tak jak jste se vyspali?" ptám se známých ze středních Čech.
"Blbě," stroze zní odpověď.
"Jak to?"
"Klimatizace nefunguje, okno otevřít nemůžete. Větrali jsme dveřma do chodby, ale z ní šel smrad," vysvětluje otráveně paní Hana.

Kolega chtěl ubytovat své příbuzné v nějakém pěkném hotelu, aby měli zážitek na celý život. Rozhodl se pro unikátní hotel Ještěd. Já jsem sice byla na pochybách, v našem kraji bych je snad raději ubytovala jinde. Nevím, osobně jsem tam nikdy nespala, ale jednou jsem tam něco zařizovala a měla jsem z toho takový nepěkný dojem. Prostě mi to tam přišlo jak v nějakém tuctovém českém hotelu. Nic zvláštního, naopak. Připadalo mi to tam trochu jako v jabloneckém hotelu Na Baště. Ale nechtěla jsem hotelu Ještěd kazit reputaci, a tak jsem tehdy o svých dojmech mlčela. Možná jsem však neměla.

"Tak dneska tady spíme naposled, to už nějak vydržíme," unaveně pokračuje paní. To mě ale mrzí. Vždycky jsem smutná z toho, když se nějakým turistům v našem kraji něco nelíbí, když si uděláme nějakou tu ostudu, když nejsme dost pohostinní. "No a řekli jste to třeba na recepci, že vám nejde ta klimatizace?" starám se. "Řekli. Že prej se přijdou podívat. Nikdo nepřišel," sdělila paní, zase otráveně. Jak já s ní soucítím. Při představě, že bych si na noc nemohla otevřít okno, se mi dělá skoro mdlo. Vždyť já to také znám. Když se u nás koná open air párty, tak se téměř dusím! Místo krásného sladkého usínání, kdy se opájím čerstvým vzduchem, v nitru zuřím, co je tohle za zábavu, vyřvávat do rána lidem do oken (do ložnic).

"No a kde jste se byli podívat?" měním téma. Liberecká klasika - botanická, zoologická, a taky radnice. Paní i pán z ní byli unesení. "To je krásná budova," říkali s uznáním. "A byli jste taky vevnitř?" Nebyli. "No to si tam ještě zajděte. To je nádhera, ta vnitřní výzdoba!" hovořím nadšeně.

"A co chcete podniknout dnes? Nechcete třeba na výlet do Jizerek? Do Bedřichova, na Novou louku?" lákám je na svá oblíbená místa. Ale oni že ne. Že by se raději jeli podívat do Žitavy. Tak jsme se tam zašli podívat ke slunečním hodinám, a když jsme čekali na zvonkohru, naklonil se ke mně kolega: "A to ani nevíš, co jsem na Ještědu zažil já!" Podívala jsem se na něj tázavě. "Ani nevím, jestli ti to mám říct." To ve mně vzbudilo zájem. Co se mu přihodilo? "No jak chceš," nenaléhám. Šeptal: "Pětkrát za noc mě probudilo hekání z vedlejšího pokoje. Připadal jsem si tam jak v bordelu," a začal se neuvěřitelně smát. Mně rozesmál ten jeho smích a po chvíli jsem si všimla, jak na nás pohoršeně hledí jeho příbuzní a další lidé, kteří také čekali, až se rozehrají porcelánové zvonky.

"Teda Ještěde, co ty tam, chudáku, musíš všechno strpět," promlouvám k hoře, kterou mám tak ráda. Každý den ji pozoruji z obchvatu, když jedu do práce. Jednou je krásně zelená, podruhé zahalená v mraku, potřetí se leskne ve slunci. Škoda přeškoda, že ten hotel je takový, jak bych to řekla, no nereprezentativní, ne hoden takové výše.

(jo)čtvrtek 11. září 2014

Proč se nebe mračí?


Proč se nebe mračí,
co to všechno značí,
a pravda že je na čí
                    straně?

Řekni mi můj Pane,
zda je to už dané,
co se všechno stane,
a proč zas řinčí zbraně?

Kam ten čas že kráčí,
a proč maj navrch rváči
a proč nás život vláčí
jako po kartáči?

Prosím, řekni mi to, Pane,
já to nevím ... já ne!

Milan Brož


úterý 9. září 2014

Fototvorba Na Rampě s Balvanem

Na jablonecké Rampě budou fotograficky tvořit pod vedením
Zbyňka Cincibuse, autora tohoto obrázku. (Snad pro štěstí?) 

Fotodílna opravdu pro každého je název cyklu setkávání všech, kteří rádi fotografují a nebo se to chtějí naučit či jen něčemu přiučit. Zájemci mohou třeba také přinést své snímky k posouzení, aby se dozvěděli, zda v nich dřímá nějaký ten talent, a nebo, pokud na neštěstí ne, co mohou dělat, aby pílí a vnitřním zápalem přesto dosáhli jisté fotografické úrovně. 

A jak už název napovídá, nejde rozhodně jen o nějaké teoretizování. Dílnou provází prezident jabloneckého úspěšného fotoklubu Balvan Zbyněk Cincibus, který vysvětlí jak technickou stránku věci, tak vede rovněž praktickou část, kdy spolu s účastníky fotí. 

Úvodní setkání fotodílny se koná už tuto středu 10. září od 19 hodin v Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou. Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk. Jediné, co platí, je fotozájem! Vstupné je osmdesát korun, studenti padesát. 

(jo)

Medvjed

A ještě jednou jugoslovanský ... pardon, juhoslovan ... pardon jihoslovanský badatel, zkamenělinolog a usazeninolog Miljunovič Vjejcemistrovič.

Pan Miljunovič Vjejcemistrovič, po vyjití jeho rozhovoru v našem magazínu INTERESSE Jablonec, nás poctil svoji návštěvou a před několika dny přibyl na několik dni z Českého ráje svoji personou přímo až k nám do sudetského Jablonce. Nesměl by to však být on, aby, byť návštěvou společenskou a dovolenkovou, nepracoval a svým okem nešmejdil po místních kámenech a případných usazeninách.
„Co kdjyby...,“ jsou jeho autentická slova na mou poznámku: „Vy si, drahý Miljunoviči,“ už si tjykáme, „nedáte pokoj anji na dovoljené, že?“ Zcela automaticky se přizpůsobuji jeho jugoslovanskému dialektu.

A vidíte, kam tento náš slovanský bratr, vědec objevitel, vkročí, něco objeví. Tak i u nás v Jablonci nad Nisou. Předkádám fotografii nálezu, kterého docíleno bylo přímo v intravilánu našeho města, na okraji makadanové navážky poblíž železné trati ČD. Nález nese dva názvy „Bizon“ - to je pojmenování mé, a „Medvjed“- je pojmenování Vjejcemistrovičovo. Nález, jasně patrná kamenná soška zvířete, zřejmě pomocí klínů hrubě opracovaná skulptura, je Vjejcemistrovičem datována do období makanolitu.

Na mou otázku: „Kdy to je?“ mi badatel byl vysvětlující odpovědí: „Neolit - Makanolit – Biolit! To jsou po sjobě njasledujícjí obdjobí, a z tjeho si každjý možje urobiť ousjedek!“

Ještě přesně nerozumím, a vědec doplni, že: Makanolit, nebo-li doba makanolitová, kdy se běžně jako platidla používalo kamenů podobné velikosti. Byl-li takový kámen i opracován, například jako náš nález, cena tohoto platidla rapidně vzrůstala. Dodnes nám z té doby zbyl název „makadam“- pro dnešní dobu označení druhu hrubého navážkového kamene, které vzniklo ustálením a postupným zjednodušením: makanolit ... při směně/platbě - makanolit dám, ... zkrácením - makan dám, … splynutím slov s neznělým n – maka(n)dam, ... a konečným zjednodušením – makadam.

Tak vidíte, ono se řekne jedna návštěva, a máme z toho pro naše město objev jako hrom. A tímto objevem panu Miljunoviči Vjejcemistroviči se opět podařilo nejen změnit dějiny našeho sídla, ale i potvrdit hlavní života premisu, totiž že Všechno je jinak.

Pro INTERESSE Jablonec zaznamenal MW


čtvrtek 4. září 2014

Kudy kam

Stává se mi to častěji, než bych si přál. Přijedu, jsem skoro tam, schází mi „pár metrů“, a protože nemám navigaci, bloudím, tápu, ptám se, vjíždím do jednosměrky.
Nemyslete si, že Liberec je na tom líp. To byste museli být v kůži turisty, ještě lépe cizince, co umí jen maďarsky, a hledá, bloudí a tápe už hodiny. Je všeobecně známo, nevím, jestli jsou v to počítáni Maďaři, že Liberec je na tom nejhůř v dopravě ve špičce a nejinak je tomu v sobotu a v neděli. Projet odpoledne ve čtyři městem bych ukládal jako alternativní trest za výtržnictví, zlodějinu a násilí na jednotlivci i skupině obyvatel Liberce. Hned by se vidělo, jak kriminalita na Liberecku klesá z důvodu paniky mezi delikventy a znalci dopravních poměrů v metropoli pod Ještědem .
Za ta léta se všeobecně ví, že by situaci jistojistě řešily tunely pod Libercem. Alespoň ten jediný komunistický výborným řešením je. Další tunel realizovaný za Kittnerova působení na radnici už tak zajímavý pro dopravu nebyl. Skutečné tunely nebyly vybudovány žádné, což dopravu ve městě zpomalilo a ve špičce si sáhlo na bod kolapsu...
Nechci problém průjezdu městem zjednodušovat na absenci tunelů po roce 1989, neboť tento kabaret čeká na zpracování libretistů a režisérů příštích personálních změn. Liberečáky aktuálně netrápí až tak městská politika, ale že ztrácí nervy a chuť k jídlu na ucpaných silnicích...
Díry ve vozovce, ty se zalepí, sice trvá to dýl, než by mělo, ale tihle vykoumaní sněhuláci před obchodními megacentry, to je zřejmě úlitba zemské rotaci. Řekl bych, že jsme dříve využívali pojem rotačních kádrů. Za určitou dobu se na měkké židli vedoucího po čtyřech letech měl objevit nový, jiný mozek, jiné řešení. Nešlo by to teď hned i u nás na radnici v Liberci? Je pozdě, ale je před volbami, třeba by to pomohlo někomu vyhrát volby, pomohlo by to především řešit problém, jeden z největších – dopravu.
Chtělo by to hledat řešení i jinak, než jak se s problémem perou ti dnešní liberečtí borci. Chce to nápad – nápady. Okoukat řešení v Teplicích, v Ústí nad Labem, kdekoli, kde jsou dál a kde neměli posledních dvacet let smůlu na dopravní experty.
Je tu nové vedení, které bude skládat účty a já mu nezávidím. Co člověk, to právník, doktor, kritik, který ví kdy zasít, zorat, sklidit... No, tak ať si to zkusí. Čím má začít, to mu doma manželka jistě poradí. Já bych doporučoval dopravu. Té také každý rozumí, ale nakonec bych to nechal asi na úřednících, co mají školy, ať si s tím poradí.... Tak na brzkou shledanou ve špičce, a nepospíchejte, i když ty tunely, ty by dopravu určitě řešily...

Egon Wiener
Tomu říkám hustá doprava. Kam se hrabe Liberec. Foto: z Linkuj.cz

Gruß aus Neuschwanstein

To takhle po devíti hodinách cestování člověk vystoupí v Rakousku z auta, jde do tamní Billy něco koupit k jídlu, protože jídlo se už do auta nevešlo, a při přemítání, který že chleba tedy nakoupí, se mu za zády ozve: "Co dělaj Češi ve Vompu v Bille?"
"Jé, dobrý den! No kupujou chleba..."
A hned zabředne do přátelského hovoru. Zjistí, že onen tázající se Čech je zde pracovně, na jeho další otázku, co potom, až se ten chleba koupí, odpoví, že se jde na túru. A tak se onen tázající Čech vyptává dál, jestli pak nohy nebolí. "No my jsme teprve teď přijeli, tak nevím. Uvidíme po túře." Kdyby nezasáhl příbuzný: "Ty máš taky všude známí. Dobrý den," snad by se k nám i přidal.  Ale zdá se, že strohý tón příbuzného ho zahnal pryč: "Tak se mějte hezky a na shledanou!" Nechápu, proč jsou někteří lidé tak nepříjemní. Že prý je to cizí člověk a já se s ním vybavuju jak se starým známým. Vždyť je to ale radost, tak daleko od domova potkat krajana!

Tak vyrážíme na túru. Příkladně vybaveni, já jsem si musela vzít dokonce i kalhoty, které ze zásady nenosím - pociťuji totiž jakousi diskriminaci sukní, když přijdete do krámu a je tam přehršel všech možných typů, střihů a délek kalhot a sukně nikde, v lepším případě se v rohu krčí pár (nemožných) modelů. (Mimochodem již několik let sháním pořádnou džínovou sukni, nejlépe s kapsami. To jen kdybyste ji třeba někde viděli...) Ale příbuzný jinak nedal, že bych se tam v horách prý v sukni zabila. No to není pravda, ale nechtěla jsem dráždit tygra a vzala si kalhoty od sousedky - doktorské... Takže příkladně vybaveni, já v doktorských kalhotách, nasedáme do auta. Prší. "Tak co kdybysme dneska jeli na Neuschwanstein, když prší?" "Co to je?" "Ty nevíš?" "Ne." "To je přece ten pohádkový hrad, jak je často na puzzlích." "Ahaaaa. No tak jedem!"

Pohádkový zámek Neuschwanstein. Obrázek: ukraden z internetu
Jedeme krásnou krajinou. "Jé, to je Zugspitze!" (Nejvyšší německá hora.) Škoda, že je skoro celá v mlze. Ale mohla bych si ji i tak vyfotit. Dala bych k té bílé fotce popisek: "Zugspitze v mlze." Takové humorné pohledy mají v Londýně... Klidně Vám tam prodají za stejnou cenu jako normální pohled jen takový černý nebo bílý. Ten první je Londýn ve tmě a bílý je Londýn v mlze.

Ale to už se blížíme k zámku. "Hele, Češi." Před námi české auto, s libereckou značkou. Sousedi! Vjíždíme za nimi na parkoviště. Aha, jsou tu parkoviště tři a k polednímu celkem plná. Nakonec přece jen seženeme místo. Jdeme pro vstupenky. Je tu lidí jak na Václaváku. Všímám si postávajících lidí u krámků, na cestě, u restaurace, pořád tam stojí, tak za sebou, na co tady tak čekají? Míjíme je a kráčíme vzhůru ke vstupenkám. Řada se táhne nahoru, a teď mi to dochází. "To ty lidi asi všichni čekají na ty vstupenky, ne?" "Ne, ty jsou až dál." Jdeme tedy dál, ale mám neblahé tušení, že ti lidé přece jen všichni čekají na ty vstupenky. "Tý jo, fakt. Tak co budeme dělat? Jedem zpátky?" Lidský had několik set metrů dlouhý. "A zase pojedeme dvě hodiny zpátky? Tak počkáme, ne? Třeba to půjde rychle." "A nebo taky na nás už nic nezbude a řeknou přiďte zítra..." Přemítáme. Ale, jsme vybaveni do hor, tak nějaké čekání nás přece nerozhodí. Vracíme se tedy zpět a zařazujeme se. Je za deset minut 12. Po chvíli se dostavuje hlad a tak si rozbalujeme chléb (koupený v oné Bille) a k tomu nějaký Puten salám. Krůtí. Docela nám to utíká, je nás víc, tak pořád někdo něco povídá. Hledáme ony Liberečáky, kteří přijeli před námi, ale nevidíme je. Ve 13.45 na nás přichází řada. Děti zdarma a dospělí 12 Euro. Tak to jde. Takový známý Schloss, to zas není tak drahé. Tolik stála i vstupenka v Jablonci do cirkusu... Máme prohlídku v 18.10. Tak jsme to stihli, už jsem se bála, že nám vyjde na zítra a budeme tady muset přespat. Tak to vidíte, prohlídky tu jsou každých pět minut, to musí být obrat. A toho lidstva! Jsem tou spoustou lidí unešena a pořád je fotím. Chci to řádně zdokumentovat.

Fronta na vstupenky vnější. Foto: jo
Fronta na vstupenky vnitřní. Foto: jo
K zámku to prý od těch vstupenek trvá 40 minut chůze. Je 14 hodin, to máme tedy ještě víc jak tři hodiny času. Vzhledem k počasí, které nijak moc ven nevábí, usedáme do restaurace. Hodnotíme místní hranolky, že jsou mnohem lepší než u nás. No ony to také nejsou jen tak obyčejné hranolky, ale Pommes Frites. A jdeme se podívat k jezeru. Cestou jsme se ale šli zase schovat před deštěm do další Kneipy. Čekáme, až přestane. Přestalo. Došli jsme k jezeru, tak hezké. "Jé koně! Pojedem bryčkou!" Děti by chtěly jet na zámek koňmo. "A nepojedeme radši autobusem?" říká dospělý. "Prosím Tě, ty chceš jet tady autobusem jako senior? Tak buď koňmo, nebo pěšky." "Ale bryčka stojí 6 Euro na jednoho." "No a co, jsme tady jednou za život, tak když děti chtějí jet s koňma..." Ale naštěstí je u koňské zastávky velká fronta. "Jé, tak to přece zase nebudeme čekat. Vždyť my dneska pořád někde čekáme. Radši půjdem pěšky, ne?" Děti souhlasí. Moje moudré děti. Chvilku držíme krok s bryčkou, ale nechceme trhat partu a tak čekáme i na hlemýždě z naší skupiny.

Už pod Schlossem. Foto: jo
Než vejdeme na nádvoří, odbočíme ještě a jdeme se nejdříve podívat na Mariánský most nad propastí. Trochu se děsím, je tak narvaný lidmi, že mě napadá, kolik má asi nosnost? Já osobně jdu tedy jen na okraj a když vidím hýbající se prkna pod mýma nohama, držím se u zábradlí a říkám dětem, aby daleko nechodily. Vedle tabulka s nápisem: "Životu nebezpečno!" Vzpomenu si, jak jsem s nimi nechtěla chodit ani do Českého ráje, že tam jsou pořád někde nějaké skály, tak aby nespadly. A tady... Tak pojďte už, chceme přece na ten zámek a ne skončit v propasti. Jenže ony se tam musí ještě vyfotit... "Ať Vám tam nespadne mobil!"

U propasti. Foto: jo
Životu nebezpečno! Foto: jo
A nyní už zase čekáme, tentokrát na nádvoří. To už je poslední čekání. No a jdeme, dostáváme audio průvodce, který nám to všechno říká česky. Chvíli ještě čekáme už v nějakém zámeckém předpokoji, okna jsou otevřená, díváme se ven. I nejmladší dítě se vyklání, v ruce drží audio průvodce, který vypadá podobně jako mobilní telefon. "Ať ti to nespadne!" říká starší dítě tomu mladšímu. "Ty máš starosti jako dospělý," odvětí mladší a obrátí oči v sloup.

Poslední čekání... I (jo)
Poslední čekání... II (jo)
A je po všem. Ještě nakoupit suvenýry. Mně tedy nadchla pohlednice císařovny Elisabeth zvané Sissi. Asi mám nedostatky v dějepisu, ale vůbec nevím, co má s Neuschwansteinem společného. Nebo že by něco s Ludvíkem Bavorským? Je nádherná, a ty vlasy! Chci si koupit velkou pohlednici, ale pak chci ušetřit a koupím si jen malou. Jenže pak zjišťuji, že na té velké je ještě něco napsaného, a tak si myslím, že je tam třeba napsané, proč ji prodávají zrovna tady na tom zámku. Tak si tedy ještě přece jen koupím i tu velkou. No nakonec zjišťuji, že to tam napsané není, ale je tam její podpis: Sissi. Tak mám velkou i malou.

Hezká císařovna Sissi na pohlednici.
Jinak ji takhle v roce 1865 namaloval Franz Xaver Winterhalter
 (Kaiserin Elisabeth von Österreich, olej na plátně)
Ve 23 hodin jsme dorazili zpět k naší tirolské bytné. Samozřejmě, že jsme jí před tím zavolali, aby neměla obavy, že jsme se třeba zřítili z nějakého skaliska, když jsme ráno odešli s tím, že jdeme na túru. Ale dnes byl snad celý svět na Neuschwansteinu, tak se to tak protáhlo.

A co říci na závěr? Že nevím, jestli jsme ty Liberečáky nakonec viděli, nebo ne. Na prohlídce tam s námi sice ještě nějací Češi byli, ale rozhodně nebyli tak sdílní jako onen Čech v Bille. Tak to možná ani ti Liberečáci nebyli, protože ti by si přece s námi popovídali. Nebo ne?

Jo, a doma jsem na Wikipedii zjišťovala, proč je ta rakouská a maďarská císařovna Elizabeth "Sissi" uváděná na Neuschwansteinu v Bavorsku v Němcích. To tam je třeba i u cesty takový billboard s ní a ona se ptá: "Kennen Sie mich?" Znáte mě? "No moc ne! Ale chtěli bysme!" Tak jsem tedy zjistila, že to byla sestřenice onoho Ludvíka Bavorského, který Neuschwanstein nechal postavit, a s její sestrou Sofií (či Žofií, ale pořád jde o tu samou princeznu) byl několikrát zasnouben. Ale vždycky to nakonec zrušil.

No a ještě jedna rada, kdybyste se tam chtěli vypravit. Ono je možné si vstupenky zarezervovat. To je lepší. To se tam pak nestojí ta fronta.

(jo)
Herzlichen Gruss aus Neuschwanstein! Srdečný pozdrav! JOúterý 2. září 2014

Mela na Slunečních lázních

Mela na Slunečních lázních…
… teda pardón, ne „na“, ale - tak řečeno - „kvůli“ Slunkám asi bude.

To zasejc bude mela, co?
? ? ?
No … kvůli těm „Slunkám“? … ne?
? ? ?
No nekoukej na mne tak…
Počkej, počkej … co se zase děje?
Neděje, hochu, neděje … ale bude dít … chtěj přestavovat Sluneční lázně na přehradě, prej je jenom jeden projekt, vystavenej už na radnici, prej žádná soutěž, nic takovýho, lidem se to nezdá!!!
? ? ? - pořád nevím, přes prázdniny jsem se nijak nestaral
… a vůbec, běž se tam kouknout! 

Tak, to už byla poslední kapka, už několikrát mne leckterý známý Jablonečan říkal, že se mají Sluneční lázně přestavovat, ale … znáte to, to je už letitý folklor, obehraná písnička … a rok zase uteče, budou volby a …, ale tentokráte, „když už je to vystavený v radnici“ … tak jsem se šel kouknout - na radnici i na „Slunky“.

Nemohl jsem to najít, na radnici, hledal jsem ve vestibulu, nic, až rada (tak je to správně, že … rada-radnice, jak to funguje, panečku) kolemjdoucího (asi „radního“, když radil) mne nasměrovala do nově zbudovaných „vnitřních“ informací. Vstupuji … Aaaa, jak v nádražní hale si připadám, tolik prostoru, hledám to kavárenské posezení, které bylo „radními“ slibováno. Místo toho nacházím jakýsi velký truhlík, doba věnovaná jeho obcházení, a zřejmě i mé vzdělání, mi nakonec dává pochopit, že se jedná o maketu, neboli představení projektu uvažované přestavby Slunečních lázní. Jaksi je … myslím tím ty lázně … v tom projektu nenalézám, ptám se proto vedle:

„… a kde jsou představeny projekty další?“
„Žádné jiné nejsou!“
 „To není formou soutěže?“ – naivně pokračuju.
 „To nevím, ale tady 'to' je jen jedno!“

Tak, tečka, konec, punkt. Né, hodnocení se ode mne nedočkáte, ale „Zajdu se podívat i na Slunky“ – si slibuju.

Sluneční lázně. Sedím s paní při jednom pivu, od vedlejších hřišť u sauny rámus jakéhosi „dětského dne“ snad ku konci prázdnin pořádaného, takřka již podzimní sluníčko nás místo teplé bundy zahřívá. Prostředí takové – evokuje mne to říci - „prvorepublikové“, panečku, jak jsme pyšní, že to přetrvalo věky, že až člověku … zamhouřit oči stačí a už přichází … pan Menzl s panem Vančurou, za nimi pan Hrušínský jim je doprovodem a … a … další protagonisté, jo jo, pokračování to jejich slavného Rozmarného léta.

Pravda, obnova je nutná, nic nevydrží věčně, ale při dobré krmi, moku lahodném a těch teplých paprscích slunečních – no, kdo by se chěl s takovým prostředím loučit. Nedávno jsem na internetu zachytil takové staré plovárny a lázně, jak se tím místní panečku chlubí…! A my tady … zbourat!?!?!?

A jiný plán není? – ptám se provozovatele, pana Luboše Moravce, deset let to tu již spravuje - myslím ke spokojenosti všech.
Je, máme svůj projekt!
A proč není na radnici?
Počkejte, něco vám ukážu! – a donáší mi knihu, viz fotografie.
No to je pěkný, ale co ten projekt? 
Támhle, na zdi si to můžete vyfotit, na radnici ten náš nechtěj! 

Tak čtu, prohlížím a fotím. Ztotožňuji se s psanými reakcemi, líbí se mi projekt mi předložený panem Moravcem. Ne, kdepak, nemylte se, nebudu zde vystupovat jako bojovník za lidská práva, jen v několika bodech nastíním, proč jsem pro řešení rekonstrukce Slunečních lázní dle tohoto projektu druhého, tedy ve stávajících prostorových, provozních i užitkových intencích:

1. Okolí přehrady bylo natolik narušeno, že z toho, co vytvářelo námi tak obdivovanou původní atmosféru, zbyly jenom Sluneční lázně, proto, a právě proto by měly zůstat v takovéto současné podobě.
2. Jakýkoliv objekt, není-li v době nečinnosti uzavřen, stává se cílem vandalů, bezdomovců, sprejerů a podobných individuí a provozovatel nemůže ručit za jeho stav. Návrh na radnici s tímto nepočítá, ba naopak.
3. „Poschoďový“ projekt radnice se mi jeví pro toto dostatečně vyvýšené místo naprosto zbytečným a dosavadní charakter místa nerespektujícím.
4. Projekt radnice je dvakráte tak drahý (cca 10 mil. Kč), což se mi při rozhodování zdá také dost podstatné.
5. Projekt radnice se mi líbí svojí vzdušností, při stálém provozu nebo zajištění jeho ochrany mimo provozní období (podzim-jaro) jeví se mi jako daleko vhodnější jeho umístění jiné, např. na místo zdevastovaného Taiwanu, a … třeba U prutu i druhý jednodušší.
6. Naprosto schází jakákoliv koncepce vývoje prostorů kolem přehrady, to se udělá to, pak ono, pak jsou volby a napříč všemi uskupeními jdou sliby sliby a sliby, zase se vyhodí deseti či statisíce za projekty nové a nic. Proto realizace Slunečních lázní ve stávající koncepci se mi jeví jako tradiční, lidem žádaná, plně vyhovující potřebám a respektující historii a život našich předků a případnou budoucí koncepci celého prostoru okolí přehrady nijak neovlivňující a nezatěžující
7. Absolutně nesouhlasím s tím, aby takováto stavba byla realizovaná bez výběrové soutěže a aby tato koncepce prosazována byla toliko námi placeným magistrátním úřadou, natož …a tím ještě hůře … občany zvoleným radním či radními několika, byť vysoce postavenými.

Prosím, nemusíte se dát nikým ovlivnit, ani mnou ne. Máte-li o naše město zájem, můžete se s věcmi sami seznámit:
· Na radnici ve vnitřním infocentru, kde je projekt jediný, projekt Ing. arch. Stolína, jenž prosazovaný je místostarostou panem Vobořilem.
· Na Slunečních lázních, kde na panelu vám projek arch. Šťastného předvede jeho prosazovatel a provozovatel „Slunek“, pan Moravec, a to včetně výše zmíněné knihy.
· Své názory můžete psát na radnici: pavilon@mestojablonec.cz
· nebo na mail INTERESSE: interesse.jablonec@gmail.com

Vystavený pavilon je v radnici ke zhlédnutí pouze do konce měsíce září t. r.

Pro magazín INTERESSE Jablonec MB

Slunky. Více foto zde