pátek 7. dubna 2017

Kontroverzní CENTRAL

Malá „CENTRÁLní“ úvaha nejen o OC nebo OG CENTRAL, chcete-li, ale o okresních městech vůbec.

Velká diskuse se s otevřením OC CENTRAL Jablonec v našem městě zvedla. Diskuse, která prolýná horizontálně i vertikálně veškerým obyvatelstvem našeho regionu. Její šíře a hloubka se dá přirovnat snad jenom k době Sametové revoluce, nevynechává jedinnou sociální skupinu, jedinnou příjmovou vrstvu, ani dělení na soukromníky či zaměstnance, živnostníky či úředníky, pracující či důchodce.
První vize OC CENTRAL v Jablonci n.N.

V diskusích se hodnotí nejen samostatný objekt OC CENTRAL, ale městská obchodní síť vůbec, stejně jako velké vylidnění středu města, ke které v posledních letech došlo. „A je to tak správně!“ - myslím. Ono totiž všechno souvisí se vším a jedno od druhého odstřihnout nelze.

Pojďme si alespoň ty hlavní úvahy z diskusí plynoucí probrat.

 • Je naprosto jisté, že průčelí protějších domů v ulici Komenského vedoucích od bývalého TUZEXu k Poště byla zcela jednoznačně objetována, nehledě k zřejmému poklesu faktické hodnoty těchto domů.
 • Dík různým zásahům došlo ke zbytečnému zploštění stavby, když naopak její odskočení od již zmíněných průčelí protějších domů v Komenské ulici by došlo k otevření prostoru a k jakémusi jejich „ nadechnutí“. Kaskádové řešení stavby se zvyšující se siluetou směrem k bývalému TELECOMU by opticky mohlo jeho mohutnost kontinuálním vedením liníí svého obrysu výrazně zjemnit.
 • Velká škoda, dle mého soudu, je i naprostá absence myšlení uchopit celý prostor jako celek a tak ho také řešit. Zaplať „pámbů“ za to, že alespoň zmizel již instalovaný zelený drátěný plot, nicméně prostor je zbytečně rozbit chodníky, zídkami namísto schodiště, apod.
 • Už jen jako drobnost se jeví praktická neprůchodnost Jugoslávské ulice a kapsa vzniklá u bývalé Speciální školy. Jen jsem zvědav na ten rybník v těchto místech při případném přívalovém dešti.

Nicméně nežehrejme jenom, připusťme i aspekty opačné.
 • Je nepochybné, že konečně došlo ke kultivaci značného území v samém středu města, kde oproti jakémukoliv zvelebování docházelo postupně k jeho další a další devastaci. A například i přes značnou oblíbenost restaurace Koliba nelze tvrdit, že sama o sobě byla prvkem městotvorným. Zrovna tak její okolí.
 • Stavba sama, byť ...a možná ku škodě, doznala mnoha změn, zdá se však, že vnější plášť proveden je poměrně pečlivě a instalovaná mřížoví siluet stromů, nahrazující prosklené výlohy, vzhled stavby doslova zachránily.
 • Opominout nelze ani nově vzniklou možnost krytého parkování, které v souvislosti s OC bylo též vystavěno. To ocení rozhodně mnozí, a ne jen přímí návštěvníci samotného CENTRALu
 • Také jsem zaslechl z rozhovoru dvou dam takovouto úvahu: „Víte, paní, dělám až do šesti. Tady všechno zavírá v pět, já jsem ráda, že budu moct ve městě ještě někam zajít, tady budou mít do osmi (večer)." Co lze na tento argument říci. Takových lidí je hodně.
Vylidňování centra města zajisté nesouvisí pouze s výstavbou nového OC. K tomu dochází již řadu let, dokonce myslím, že se to trochu zlepšilo. Velkou vzpruhou pro město jsou dnes... a dá se už říci, že tradiční, různé trhy, které jsou třikráte do roka radnicí pořádány.
 • Příčiny vylidňování jsou různé, když k těm primárním patří odvedení MHD z centra, nárůst počtu automobilů a tím výletů občanů mimo město, vytěsnění a zrušení škol, např. průmyslovky do prostorů bývalého učiliště LIAZ, zrušení obchodní školy „u tramvaje“ apod.
 • Ty další příčiny jsou: výstavba velkoplošných prodejen na okrajích města a v sousedním Liberci.
 • Opominout však nelze a vnímat musíme i vpravdě skutečnou devalvaci okresních měst po zrušení okresů, kdy velká část správních úřadů, a tím i počtu lidí v samém centru měst, ať úředníků či volených zástuců, z center zmizela, zrovna tak jako redukce různých okresních poboček, ať se jedná o sektor bankovní či jiný, kdy většina „ředitelství“ se přestěhovala na „kraje“, u nás tedy k sousedům do Liberce. A právě tito lidé dávali obživu všem těm jídelnám a restauracím.

Tyto všechny skutečnosti k vylidňování center okresních měst velmi přispěly, či je ve velké míře i zavinily. Pak se nelze rozhořčovat nad tím, že zmizely pohostinské provozovny, jako např. restaurace hotelů CORSO, či PRAHy, zrušení Venuše apod. Ťežko to současným vlastníkům lze vyčítat, když „barák“ by si touto činností, právě dík výše uvedeným příčinám úbytku možných pasantů, na sebe nevydělal.

Věřím, že po těch pětadvaceti letech, kdy se bouřlivě rozvíjela především krajská a zvláště nová (nebo obnovená) krajská města, přichází pomalu i doba, kdy opět obživnou i ta města bývalá okresní, kdy opět vzroste ruku v ruce jejich prestiž i rozvoj.

Je jen škoda, že při plánování (plánuje-li se v Jablonci vůbec nějak komplexně) se opomíjí zásadní důvody proč „to ano a tamto ne“. V případě OC CENTRAL je člověk až udiven např.i skutečností, že takováto stavba byla postaven v mistech, kde už tak byla doprava velmi komplikovaná, a při tom bez jakéhokoliv spojení s MHD, dostupná prakticky jedině „pěšákům“ a automobilistům. Těžko si totiž dovedu představit, že někdo poběží z až poměrně vzdáleného budoucího dopravního terminálu od Tržnice až nahoru do kopce do tohoto nově vzniklého OC.

Barák stojí, určitě si své oblíbence najde, o generaci teenegerů ani nemluvě. Oči usedlíků postupně přivyknou, návštěvníkům města a turistům to „ani nepřijde“ a tak si nakonec lze jenom přát, aby stavba naše město ovlivnila jen v tom dobrém a další projekty podobného významu a velikosti byly připraveny s větším ohledem na naše město, na prostředí a místní obyvatele, s větší prozíravostí a citem pro okolí. Vždyť porovnáme-li vztah k okolní zástavbě těch dvou nejnovějších dominantních budov, které obhlédnu z jednoho místa od hotelu Zlatý Lev, nemyslím si, že by OC CENTRAL se ke svému okolí choval ohleduplněji a vstřícněji, nežli už léta kritizovaný a ještě za komunistické éry projektovaný hotel Merkur. A to je snad to zjištění nejsmutnější.


(mb)