středa 15. dubna 2015

OC CENTRAL vyroste v centru Jablonce nad Nisou

OC CENTRAL Jablonec nad Nisou

                                                 více foto současného stavu viz ZDE

Postál jsem chvíli, včera odpoledne to bylo, na poštu jsem šel, v ulici Generála Mrázka, za sebou parčík Rehavitalu, před sebou parkoviště a bývalé obchodní centrum Jabloň. Tak se mi to všechno honilo hlavou, vzpomínky, úvahy, a tak. Vzpomínal jsem, jak jsme z Jabloně byli nadšení, největší krám v bývalém Severočeském kraji to tehdy byl…a nahoře ten „bufík“, pánečku, nic takového tu dnes není. A ta cukrárna, už tehdy s dětským koutkem! Líto nám, pravda bylo školy, jak se říkalo „co jí pomohli spadnout“, ale to nákupní centrum i s parčíkem a lavičkami bylo přínosem.
Budovalo se, pochopitelně to nové muselo být větší, hranatější… Uvykli jsme, oblíbili si ten bufík i cukrárnu. A ejhle, dějiny místa se po desetiletích opakují. Jabloň také „bude spadnuta “, vyroste zase něco většího, lepšího, representativnějšího…už zase tu máme budavatele! Jen mě napadá, proč ten barák nemohl až do své již nedaleké zkázy sloužit dál svým účelům, proč byl propachtován Vietnamcům? – nic proti ničemu – proč se nechal chátrat? …a hned další otazník, proč se nevyužije v projektu toho nového?
„Hloupé otázky!“ – myslíte si, neznalého diletanta či „nýmanda“ nějakého. Já si myslím, že normálního člověka, myslí tak spousta lidí, mám to ověřené. Ale, jak tak na tom chodníku „lelkuju“, představuju si ten ohromný zastavěný prostor, ten „kontr“ vůči průčelím domů v Komenského ulici, od poštovního úřadu až k bývalému Tuzexu. Tak jsem si vzpomněl i na nedávnou poměrně nechutnou diskusi mezi paní Idou Chuchlíkovou a panem Pletichou o Idině nápadu vysázet v té ulici alej. Prvotní diskuse a odůvodnění pana Pletichy, že to nejde… se scvrkla na trapné osočování a dohadování se nad termínem „veřejný zájem“ a co to vlastně znamená, a kdo že je chytřejší nežli „chytrá horákyně“! Já však, jak tam tak stojím, a představivost mám dobrou, tam ty stromy, tu alej, vidím a v budoucnu by se mi tam rozhodně líbila;  a jsem přesvědčen, že celá ohromná hmota budoucí stavby OC CENTRAL by jaksi zajisté byla tím stromořadím zjemněna, zpříjemněna, místo by se tím stromořadím zajisté zlidštilo. A to - si myslím – ve veřejném zájmu nás, občanů Jablonce, rozhodně by být mělo…a když „prý“ nejde sázet do země, tak do velikých truhlíků, k vidění to je v mnoha městech.
Další otázka – hloupá? – posuďte sami. Je vůbec ve veřejném zájmu nás Jablonečanů výstavba takového gigantu v samém centru našeho města? O kontrastu ohromné budovy a naší „dortové“ secesní architektury jsem se již zmínil. Chceme snad z Jablonce udělat centrum … teď nevím čeho. Turistiky?  - by se mi líbilo, bižuterie? – to snad ještě tak nějak jsme, mincovnu máme tak … nevím, v sousedství Liberce se centrem regionu, oblasti, stejně nikdy nestaneme, byť počtem obyvatel přesahujeme například i obchodní a automobilové centrum Mladou Boleslav. Ale ta ve svém okolí žádného většího městského konkurenta nemá, nehledě na její, díky Škodovce bezkonkurenční výši hladiny tamních mezd. A dobré nápady se tu začasté háží do koše, jako ten kdysi i publikovaný na Museum dopravní techniky…vidíte, a už vyrůstá v Liberci. Tak  teď místo záchrany zámečku Schlarafie tu budeme mít zámek-palác „halt“ jiný. Vraťme se k té otázce „veřejného zájmu“ výstavby takového obra. Domýšlíme důsledky?... když ani OC EVEKO své obchodní prostory není schopno prodejci zaplnit. Kdo se tam přestěhuje, které krámy a obchody ve městě zmizí, doslova tímto gigantem byvše vysány – však příkladů je mnoho! …proč se z nich nechceme poučit?! Stačí, byť dvojnásobný, sousední Liberec, a v Boleslavi to je podobné. Jak se mým návštěvám v našem městě líbí právě ty ještě existující obchody, obchůdky… ještě živé výkladní skříně. A to si již dnes stěžujeme, že oproti letům předrevolučním je město mrtvé. Co bude potom…uvidíme.
Nechci a ani to není mým zájmem a účelem tohoto článku jakkoli dehonestovat firmu CRESTYL, která stavbu provádí. Její realizované projekty opravdu nevypadají špatně, nakonec podívat se na ně můžete na jejich stránkách – viz: http://www.crestyl.com/page-projectlist.html
V té souvislosti mne přišla otázka další: „Proč projek nebyl předveden a publikován veřejnosti? Plány, vzhled, apod.?“ – jak by to byl jakýsi záměr, se mi zazdálo, neboť si myslím, že veřejnost by o takovémto díle ve městě informována měla býti dopodrobna. Ale to je jiná otázka, že?!
Vizualizuace CENTRALu viz: http://www.crestyl.com/pageparam-project-id@42.html  dnes již pravdivá není.

Také jsem  se, nedlouho tomu, byl  podívat na „sezení“ ohledně územního plánování na naší radnici, kde firma CRESTYL presentovala své obměněné záměry výstavby našeho CENTRALu. A, mohu říci, její jednání a přístup ve mně žádnou nelibost nevzbuzoval, naopak jsem dokonce nabyl dojmu určité vstřícnosti vůči naší „radnici“, která však v tuto chvíli do toho prakticky už vůbec nemůže „co kecat“…územní rozhodnutí je dané, stavba povolena, vše již běží.  Celé dílo je věcí „radničních vedení“ minulých. Řečí bylo mnoho, pochopitelně, hlavně však těch, co se rádi předvádí, ostatně k věci, jak již psáno, se prakticky už hovořit nedalo. Jen jsem byl jaksi zklamán, proč nepadla otázka: „A proč v tom předpolí musí být tolik betonu? … nešlo by to jinak?“ – a mě samotnému, jako divákovi, promluvit na takovém sezení dáno není.
Tak tam na tom chodníku v ulici Generála Mrázka stojím, myšlenky my táhnou hlavou, ale to je tak vše, co mohu udělat. Ještě snad napsat takovéto povídání, úvahy, otazníky ...
a budeme se těšit, že to dopadne dobře.

15. duben 2015
Jablonec nad Nisou                                                                                    Milan Brož      

3 komentáře:

  1. A co se to děje s Mladou Boleslaví? Její počet obyvatel rapidně klesá. K 31-12-2014 měla jen něco přes 38 tis. obyvatel. Když jsem tam ještě bydlela, měla skoro padesát (1990). Teď za jeden rok úbytek kolem 6 tisíc. Asi odchází všichni do Jablonce... J.O.

    OdpovědětSmazat
  2. Ta nákupní centra vysála město...lidi, obchody!

    OdpovědětSmazat
  3. Lidi před tím utíkají! Jablonec by si z toho měl vzít ponaučení!

    OdpovědětSmazat

Místo pro Váš názor