neděle 29. listopadu 2015

HOVORY POD PROUDEM

Hovory pod proudem“
… aneb letošní třetí, tedy listopadové (26.11.15') pokračování „Hovorů, ovšem“, konaný opět v rýnovické Kavárně-galerii FR. Ten večer byl opravdu mimořádný, to hned z několika hledisek.

Paní Markéto, pane Jeffe, alias manželé Zikovi z Chomutova,
přijměte nejen poděkování mé, ale všech účastníků toho večera, že jste vážili cestu až k nám do Jablonce. Večer s Vámi, Vaše povídání čerpající ze skušenností Vašich profesí doplněné „tantrickými“ verši, ukázky Vašich obrazů, prostě … moc jste nás potěšili a zároveň obohatili novými pohledy na Člověka, život v páru, Život vůbec. Vždyť dokladem toho byla i ta skutečnost, že velmi spokojená společnost se rozcházela až před třiadvacátou hodinou.
                                                         Další obrázky   Z D E
Slečno Kate,

dík za večer patří i Vám, Vaše hudební představení, kytara a zpěv autorských písní, nás všechny opravdu získaly. Děkuji, že jste mé pozvání přijala, neboť … jak jistě i sama cítíte, celého večera jste nebyla jenom hudebním doplněním, ale naopak spolutvůrcem a pachatelem těch mnoha hezkých hodin, které jsme mohli společně trávit. Věřím, že jsme se na mých večerech nesetkali naposledy.

Společnosti poezie,
Tobě také děkuji...za to, že jsi nás vzala v ochranu svých křídel, že jsme se tímto večerem stali součástí celorepublikového Festivalu poezie, jenž jsme dle Tvého letošního zadání „Poezie pod proudem“ nazvali „Hovory pod proudem“. A protože festival konán jest i jako uctění tvorby Karla Hynka Máchy, a jak všichni víme, synonymem „KHM“ jest „Máj“ a synonymem „Máje“ je „Láska“, tento večer jsme zasvětili právě Lásce, Vztahu dvou lidí a jejich intimity, toho daru, který prožívat jde právě jenom „ve dvou“!

Večer se nám jaksi sám od sebe rozdělil na několik částí. V té první jsem ho uvedl jako takový, doplnil několika svými autorskými básněmi věnovanými podzimu a hlavně tomu tajemnu lidských vztahů a lidské lásky (uveřejním je na tomto blogu během několika dnů), trochu zafilosofoval nad daným tématem ... a pak jsem již představil naše hosty.
První jablíčko – a to je také novinka, od tohoto večera každý z hostů dostane „jablíčko“ jako dar a poděkování od našeho „jablečného“ města - to „vůbec“ první tedy dostala Kate, a že si ho zasloužila, o tom jsem psal již výše. Tím se odstartovala druhá část večera, kde kormidla dění se spolu se zpěvačkou chopili manželé Zikovi. Oba též obdrželi po jablíčku (viz fotografie) a „jejich“ večer mohl začít ... během jejich vyprávění a recitací osazenstvo kavárny ani nedutalo a učinkujícím hostům se podařilo vykouzlit opravdu krásnou a lidsky teplou atmosféru. Po hodině a půl … a to už se večer nad jiné protahoval, nastala vlastně jeho další fáze. Nikdo neodcházel a účinkujícími se stali doslova „Všichni“.

A to byla ta závěrečná fáze večera, nakonec se ukázalo, že ta nejdelší, kdy paní Markéta vedla několikahodinovou diskusi o „lásce“, intimitě a vzájemných dotecích takovým způsobem, že když jsme se nakonec po pěti hodinách toho úžasného večera rozcházeli, měli jsme všichni potřebu se na rozloučení obejmout, dotknout, pohladit.

Poděkovat musím také paní Petře Laurin, s jejíž spoluprací večery připravuji a která nám poskytnutím prstoru v Kavárně-galerii FR a zajištěním obsluhy až do těch pozdních hodin, ten večer také pomohla připravit.

A pane Jardo Franto Švásto, díky i Tobě, žes přišel a svým uměním fotografickým pomohl večer zdokumentovat a fotografie mi poskytl k užití. Můžeš se s nimi skutečně "švástat" *)

                                                                      Milan Brož


PS.
Omlouvám se tímto všem, které jsem tím svý dlouhým děkovaním otrávil. Já vím, mohlo to připomínat někoho...někde...a tak. Ale věřte, oni si to všichni opravdu moc zasloužili. 

PS II. 
Pane Ziko, Jeffe! ... Tobě díky, že i na přímluvu tvé paní Markéty jsi mi věnoval svůj obraz IKAROVÉ, který jsi namaloval jako reakci na změkčilost a nespolehlivost současných mladých mužů, což ze své praxe víš nejlépe. Oslovil mne již před časem, kdy jsi ho byl zveřejnil na tuším facebooku. Máš u mě za to knížku "Pojďte si nezapálit", která mi snad už počátkem roku vyjde.  MB

PSIII.
*) švástat = v případě JFŠvásty "chvástat", byť takovým bytostně není.

pondělí 16. listopadu 2015

Hovory, ovšemP O Z V Á N K A

Milan Brož a Galerie FR

Vás zvou na
3. Hovory, ovšem

Pozvání Milana Brože přijali
a jako hosté vystoupí

Jeff Zika– psychoterapeut malíř, básník
Markéta Zika Koppová – DiS.CSB

Zpěv a kytara – autorská tvorba
KATY


Dotek víly
Chvěji se jak osikový list...neb si nejsem vůbec jist...co stropit 
bych moh’ v tuto chvíli...kdy maně jsem se dotkl víly...a všechny struny 
co mám v těle...začly mi hrát rozechvěle...harmonii 
plnou citů...začly mi hrát lásky suitu.


Čtvrtek 26.listopadu 2015 v 18.00 hodin
(jako vždy čekáme, až dojede autobus)
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n.N. - Rýnovice


Těšíme se na setkání!

M.Brož 603 543 751 P.Laurin 732 551 425 

VEČER PŘIMĚŘENÝCH DEPRESÍ

Deprese

Podzim, mlha, brzká tma ...deprese!!! To zná snad každý, přece. Vyjímka existuje, samozřejmě, ale nemnohá. Jednou z nich, jednou z těch vyjímek nejsvětlejších, je umělecká kavárna ...chtělo by se napsat 'terapeutická'... v Táboritské ulici na Žižkově a nesoucí název 'Jiný Kafe' A věřte, že to opravdu 'jiný kafe' je, mohu posloužit osobní zkušenností.

                                           Více obrázků z terapie Z D E
                                                               a Z D E

Pozvání k léčbě v tak specializovaném a věhlasném zařízení, které jsem od paní Zorky obdržel koncem léta, jsem skutečně nemohl odmítnout. A tak jsem se v pátek 13.listopadu od nás z Jablonce n.N., v hluboké podzimní 'depresi', vydal na cestu to této léčebny. Pro jistotu jsem s sebou vzal ještě dva také 'depresí' zasažené kumpány, houslistu Vincka a kytarového mága Karla. Nejsem sobec, ať se vyléčí také.

Terapeutické postupy, již zde v 'Jiným kafeti' mnohaletou praxí vyzkoušené, se zdají být jednoduchými. Aktivní spoluúčastí na seanci, která nese název 'Večer přiměřených depresí' – ta naše již měla pořadové číslo 134, a autorským čtením spolu s dalšími básnickými pacienty, se pozvolna, pomalu či rychleji, pod odborným vedením paní Zorky a paní Hanky – majitelky léčebny, a za zvukových efektů vyluzovaných jak přinesenými nástroji, tak zdejším piánem, zbavujete svých úzkostných stavů, deprese pomalu odchází a...

...a funguje to, věřte. Pravda, trvalo to sice déle, nežli jsme předpokládali, nakonec jsme se však vyléčili všichni, včetně nás tří, a my nad ránem mohli léčebnu 'Jiný Kafe' opustit. Dokladem úspěšné léčby a jejím prvním prubířským kamenem se stalo i to, že do nové deprese nás nestáhla ani nesolventnost, když jsme byli kolem třetí ráno vystupovali z taxíka na Proseku, kde jsme tč.měli své bydlo, a problém rychle a spravedlivě vyřešili.

Vývoj léčby dobře dokresluje i pořízená fotodokumentace, kde první snímek jasně dokazuje, v jaké krizi jsme se při zahájení léčby nacházeli. Jako vedlejší produkt celé seance lze považovat i navázání nových přátelství a utužení těch starých.

Při zpáteční cestě jsme pokračovali v terapii, když jsme byli navštívili Dubeč a jeho část Dubeček, a to za účelem shlédnutí velkoformátového plátna depresivního obrazu ak.malíře Zd.Krédla 'Dopoledne před poutí', kde jeho majitel Petr nám dovolil i 'si na něj šáhnout' , abychom si tím vyzkoušeli naší duševní i duchovní nabytou odolnost... a posléze se zastavili i na Prosíčce nad Železným Brodem, kde jsme pojedli vynikajícího 'přírodního' kapra s bramborovým salátem, byvše pohoštěni paní Petrou. Dík patří také manželce Mařence, která o nás při celém tomto pražském pobytu vzorně pečovala.

...a tak, na závěr ...nevíte-li, co s 'depresí', šup ...rychle do 'Jinýho Kafe' !


                                                                                                   15.listopad 15' Milan Brož


čtvrtek 12. listopadu 2015

Průjezd 2015

PRŮJEZD 2015

NSR PSPŠ - ZDE
(Nejvyšší Spolková Rada Panského Spolku Přátel Šachu, adresou ZDE)

vyhlašuje termín letošního konání PRŮJEZDu.

PRŮJEZD 2015 se koná, tak jako tradičně, v „průjezdu“ domu v Lovecké ulici č.8

Termín konání: Pátek 4.prosince 2015, otevřeno od 15 hodin do ? ? ?

Co budeme vystavovat, nosné téma: pro letošek zvolené téma se nakonec z objektivních důvodů nemůže uskutečnit, proto jako náhradní (ale toť otázka, možná se ukáže, že naopak) téma vyhlašujeme – OBLEČENÍ, staré, starší, neobvyké, uniformy, pracovní mundůry, kroje ap. (pekař, soustružník, skladník a jeho modrý plášť, úředník a klotové rulkávy, hasič a podobně, ale také rozličné a kuriozní pracovní pomůcky a přípravky, ...a tak) – fantazii se meze nekladou.

Věci na vystavení můžete po telefonické domluvě s níže uvedenými WELMISTRy donést, v těc dalších a ostatních věcech přijďte osobně!!!

Hudba, hudební nástroje, zpěvy: Hudební nástroje s sebou!!!
Opět budeme zpívat jak koledy, tak si za doprovodu Milany zazpíváme i „Rybovku“, za doprovodu Mirka různé „Ježkárny a Šlitrovky“ a uvidíme, jak to všechno dopadne. 
                             
Dokumentační foto. Více fotografií   Z D E

Průjezd bude opět vytápěn kamny zn. KABOR a ruskými ZEMLJANKOVÝMI, na kterých k dispozici bude horký čaj a grog, ale také tradiční „Průjezdová polévka“.

Mimo to, podávat se bude k jídlu „Kdo Co donese“ a k pití také „Kdo Co donese“,
tradiční hosté vědí, noví hosté nechť se optají na to „jak to chodí“ již známých průjezdových matadorů či WELMISTRů – spojení viz níže.

Nezapomenout: DĚTI s sebou – otvíráme pro ně už v 15 hodin.

Za PSPŠ zveme vešechny, kteří se chtějí svou personou podílet na vzniku Průjezdového BLAHA.


W. Milan ChdlP 603 543 751, milbroz52@gmail.com

W. Karel SMBS 737 430 817, karel.krasa@email.czHosté listopadových "Hovorů, ovšem"

Malé CV hostů, kteří přijali pozvání na listopadové podvečerní setkání v "Domečku" v Rýnovicích - viz předcházející příspěvek  v magazínu.

Mgr.Josef Zika

Psychoterateut, arteterapeut a regresní terapeut s třicetiletou praxí. V poslední době kombinuje své klasické vzdělání s alternativními přístupy. Právě tohle spojení se jeví jako nejefektivnější cesta, která řeší potíže na psychické i fyzické úrovni. Používá nejmodernější postupy, které se zaměřují na příčinu a tím řeší i důsledky.

Spolupracujes řadou lékařů a psychiatrů, zejména v oblastech, ve kterých nepomáhá medikamentózní léčba. V současné době čerpá ze zkušeností v pedagogicko-psychologické poradně, ve výchovném ústavu pro mládež a z kurzů osobního rozvoje na gymnáziích; a podílí se na projektu o novodobé sexuální výchově na středních školách.

Od roku 2013 pořádá se svou ženou Markétou Zika Koppovou semináře, workshopy a přednášky na téma vědomé sexuality a šťastných partnerských vztahů.

Mimo výše psané také malíř a básník.


Markéta Zika Koppová,DiS.CSB

Masážní terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů. Po studiu na Vyšší odborné zdravotnické škole se vzdělávala v oblasti pedagogiky, psychologie, masáží a různých dotykových terapií. Po kalifornském výcviku Sexological bodywork poskytuje ve své praxi jako profesionální sexuologický bodyworker  poradenství pro páry i jednotlivce. Moderními technikami řeší otázky, týkající se intimního života. Založila kruh žen "Čarokráska" v Nepomuku a jejím hlavním tématem je transformace sexuální výchovy na školách. Se svým mužem Josefem Zikou pořádá akce, které přispívají k vědomému přístupu k sexualitě.

čtvrtek 5. listopadu 2015

Hovory, ovšem - čtvrtek 26.listopadu 2015

Hovory, ovšem
čtvrtek 26.listopadu 2015 od 18 hodin v GALERII FR v Rýnovicích (Jablonci n.N.)

Ty listopadové sibují opravdu zajímavé povídání. Nejen že se náš pořad stal součástí již 19.ročníku celorepublikového festivalu DNE POEZIE (www.denpoezie.cz), ale protože fetival jest v tyto dny pořádán ku poctě Karla Hynka Máchy (narozen 16.listopadu 1810), ale také že KHM to je báseň Máj, ...a Máj to je láska, ... a láska to je problematika lidských vztahů. A to vše, vztah Muže a Ženy, vzájemný vztah obou pohlaví, bude téma listopadových HOVORŮ, téma jistě zajímavé jak pro mladé, mladší, ale i pro ty již „méně“ mladé.

                                                         Dokumentární foto

Buh stvořil Člověka jako Muže a Ženu. Prosím, povšimněte si, jako Muže a Ženu, to je prosím přesný citát z Bible … tedy nikoliv, jak se někdy interpretuje, jako Muže a jako Ženu. Co z toho plyne, je snad nabíledni. Nabíledni oproti dnešní době, oproti dnešní společnosti, která je veskrze „jájistická“ … rozuměj egoistická, tedy já Já JÁ, a jako „takový jedinec“ … možno i … samozřejmě … „taková jedinec“ - to abych byl nesmyslně tzv. genderově korektní - všude můžeme slyšet i vidět více méně stále stejné „Já mám nárok..., Já chci..., Já musím dostat...“ ap. A tak už obé pohlaví se dnes nesdružuje kvůli tomu, aby vpravdě vytvořili „Jednotu“, tedy jednotku jednotně směřující k jedinému cíli, řekl bych k cíli „Blaha Člověka“, tedy obou jeho složek, Muže a Ženy, ale každý směřuje sám za sebe … „Kam?“ - se ptám, ...snad k naplňění svých nároků a, především, svých jájistických „pseudonároků“.

Ne, netlučte mne hned za mé názory po hlavě. Pojďme přemítat dál. „Člověk, to zní hrdě“ - někdo někdy řekl. Zdá se vám, že to zní hrdě, rozhlédneme-li se kolem sebe, do rodin, vztahů, ...ale i dále … do drancování přírody, zdrojů a tak, ...zdá se vám, že to zní hrdě i dnes, v dnešní době, v dnešní společnosti? Odpovězte si každý, a poctivě, sám sobě. „Člověk“ by měl přece především dávat, dávat a dávat. Jako rodič dětem. Jako Muž Ženě. Jako Žena Muži. Jako Přítel Příteli. Jako Člověk Člověku! Pak teprve může být obdarován, a je! … ale ne sám sebou, ale tou silou vesmírnou, která proniká vším a vše je naopak její součástí, bez které by nic nebylo... ani člověka, ale ani obyčejného kamene.

Ne, nejde tu o peníze. Tohle dávání není privilegiem bohatých, tak jak to chápe dnešní doba, tedy movitých. Tohle dávání není ani privilegiem vzdělaných. Tohle privilegium je privilegiem … zdá se, že...dalo by se říci, charakterních. A nemá to vůbec nic společného s obligátním „Chudoba cti netratí“, nebo „Panská láska po zajících skáče“. Jak pravdivé zdá se být naopak rčení, že „Všude je krajíc o dvou kůrkách“ anebo „V každé společnosti, společenství, se nacházejí tací i onací“. Spíše, domnívám se, jde především o to, jak charakterní je ta která doba. Jen mne zaráží, jak dnešní společnost nás neustále, tváře se právě opačne, rozděluje, jak se sama přímo atomizuje. Copak si nikdo neuvědomuje, že to nekonečné porovnávání schopností jedněch oproti druchým, mužů a žen, mladých a starých, nadaných a ostatních, ...že to právě lidi, namísto aby je to sjednocovalo, rozděluje a staví proti sobě. Vždyť, posuďte sami, neustálým dělením na seniory, čtyřicet padesát plus minus, šedesátpět plus apod., tím vlastně přímo tu společnost rozděluji. Čeho jsme dosáhli neustálým porovnáváním holek a kluků, mužů a žen. Jen toho, že vetšina děvčat se chová jak … no, jak dlaždič, se mi dere do úst, chtěje se vyrovnat těm klukům. Stačí si stoupnout na autobusák a počítat kouřící mládež. Holky válcují kluky ne v menším poměru nežli jedna ku třem. Pak se ale ta samá děvčata diví, že se k nim kluci nechovají, jako k děvčatům. Domnívám se, že ani nemohou. A na druhou stranu, kde zůstává chlapská...mužská zodpovědnost? … a odolnost ...když daleko více je obdivováno, zda ten nebo ten sjede tenhle kopec,...tamten kopec, ... a jakým způsobem, ...po jedné, či druhé noze, ale aby pro takového mladého jedince byla tou největší hodnotou, oproti tomu sjetému kopci, rodina, dítě? … prosím vás, nebuďte staromódní! ...moderní rodina to přece vydrží,… že?! Ale pozor, my starší přece víme, že … nevydrží, povětšinou, a že... ale jakápak to vlastně za těchto podmínek je rodina? Tak se jde od sebe … zamilovat jinam!

Takové divné to je dnes, když neplatí pravidla, když nefungují vztahy. Když nevíme, jak Na Sebe, respektive jak K Sobě. Ano, lépe se v tom kličkuje, je to jakoby snazší, nemusím li nic dodržovat, přibývá „nýmandů“, vyzná se v tom jen ten „miglanc“ nějakej, ale lépe nám v tom není, opravdu není. Jistě, připouštím, je to živná půda pro „dobrej kšeft“ právníků, advokátů, ale též psychologů, psychyatrů (ale taklé psychopatů) a dalších, kteří však povětšinou „kurýrují“ … ať skutečně či obrazně, především jedince … no, jak jinak, žijeme-li v době, jak již v začátku zmíněno, v době „jájismu“.

Právě naopak to však je u hosta, tedy pardon, u hostů, kterým jsem vděčen, že přijali mé pozvání na dnešní večer, kteří přijeli až z podkrušnohorského Chomutova, a kteří mají velké zkušennosti právě z „kurýrování“ ne lidské duše, ale duší dvou, jejich vztahů, jejich vzájemností a intimiti, protože jak víme, Bůh stvořil Člověka jako Muže a Ženu!

Dámy a pánové … manželé Zikovi, psychoterapeut, ale také malíř a básník Jeff, ... a lektorka v oblasti intimních vztahů a sexuality Markéta.

Malé curriculum vitae obou přinese náš magazín INTERESSE Jablonec v příštích dnech.

Srdečně všechny zve Petra Laurin a Milan Brož
neděle 1. listopadu 2015

Hovory, ovšem

Hovory, ovšem ...

...druhé pokračování letošního cyklu proběhlo ve čtvrtek 29.listopadu opět v Galerii FR. Hostem byl, jak již avizováno, pan Martin Trdla. Bohužel ne příliš zaplněná kavárna (bylo toho dne více akcí v městě) mu však tleskala na otevřené scéně, až nás musel "okřiknout", že toho není až tak třeba. Já si však, i s ostatními posluchači, myslím, že je ...respektive bylo, protože čemu tleskat během té hodinky, kdy nám představil nejen své verše, ale pochlubil se i prózou a přidal i vystoupení hudební, opravdu bylo. A tak si zajisté tu "tekutou květinu" za odměnu zasloužil.

Více foto Z D E

Snad, domnívám se, našli jsme s paní Petrou Laurin, spolupořadatelkou večera, dalšího "dobrého bracha" ve slově i v přátelství.

K dokreslení atmosféry jsem na webová alba umístil pár fotografií, jejichž autorem je pan Jaroslav F.Švásta (příště pro úsporu místa budu psát jen JaroslaF.Švásta)

Příjemný večer hrou na klavír doplnil Mirek Tomeš.

Martine, za všechny velký dík.

                                                       Milan Brož