neděle 2. listopadu 2014

Originální McDonald's v Jablonci?

Tak mám problém, kam tento příspěvek zařadit. Určitě by patřil do kolonky „Zaslechnuto“, protože byl zaslechnut v jednom jabloneckém pohostinství. Nebo, nebo jako poplašnou zprávu příznivcům tolik diskutovaného „pseudozámečku“? ... či jako reklamu, nebo do kolonky nákup-prodej? ... neboť jak jsem koupil, tak prodávám. Nevím, necháme to na paní šéfredaktorce, kam to zařadí.

„Hele, jak ti říkám, to padne!“ … sedě u stolu jsem zaslechl od sousedů.
„Ale dyť je to zpátky na ministerstvu, né?“ - pokud vím.
„Je  … není?! Ale padne, vsaď se!“
„A co ten McDonalds?“
- a to už začínám bystřit sluch, je mi jasné, o jakou lokalitu jde.
„Ten se tam postaví, jen nevím, proč by ho nemohli umístit do toho zámečku?!“
Nebudu dále napínat. Samozřejmě, jedná se o Schlaraffii. Problematiku diskutuje dvojice mužů, střední věk už za sebou, ale jinak, zdá se, plní elánu a síly. Rozhodně důvěryhodným se jeví ten informátor. A protože jsem se sám zámečkem velmi zaobíral, dokonce tehdejší ministryni, tuším Kuchtová se jmenovala - už se mi to nechce hledat, jsem psal, dokonce jménem našeho PSPŠ – tedy  Pánského Spolku Přátel Šachu, a jako mnohým mi, i nám, její osud není lhostejný, ony pány pozorně jsem začal poslouchat.
Oč tedy běží?
„Osobně, třikrát jsem tam byl osobně ... slušně, jo, to jo, slušně se ke mně chovali. A ať to prý dám do internetu a oni mu to předají .. jednou tam měl nějaký Japonce, jindy jednání s významným odběratelem ... já ale tý sekretářce říkal, že chci osobně ... no, až po třetí jsem se k němu dostal.“
Plán na záchranu měl ten člověk, předložil ho přímo suitou náměstků obklopenému inženýru Malinovi. Jen za náklady že ho opraví … ten zámeček, i brigádníky že má,  že správcovat tam bude, bez požadavku na mzdu. Snad i využití nabízel, spolupráci, plnou subordinaci.
„Ale nic ... vůbec nic, je rozhodnuto!“
„Ale … to ministerstvo...“
„Nebuď směšnej!“
Neznám předpisy. Nechci horovat pro něco či proti něčemu nebo někomu, když jsem se byl seznámil s celým „případem“, pozemky i se zámečkem koupil pan Malina s určitým podnikatelským záměrem, žádné „břemeno“, nic … že nemá vztah k historii, městu, snad se mu dá vytknout, ale celou věc „ošetřit“ již před lety mělo město, tedy naše Radnice, tak jak to udělali i jinde ... inkriminované objekty zakoupili a pak našli vhodného investora, to se zde prostě nestalo, a společně s povolením výstavby výrobního závodu v místech, kde jsme se byli v nedávné minulosti „výroby“ zbavili, udělalo tenkráte největší chybu asi skutečně vedení tehdejší Radnice.
„Čeká, až to bude v takovém stavu, že statik rozhodne – Zbourat! Jde mu jen o ten pozemek!“
Můžeme se jen domnívat, zda pozemky firma tolik potřebuje, či zda výstavba McDonald's se opožďuje právě jen kvůli „zámečku“ a po jeho padnutí bude mu pozemek briskně prodán. Můžeme se jen dohadovat  o těch věcech, nikdo nic neví, zdůvodnění Radnice o zpoždění výstavby McDonald's nikdo nerozumí, a tak pak člověka – tak jako mého syna - opravdu napadají otázky různé, například „Proč by McDonald opravdu nemohl být umístěn v zámečku?“

Spekulace, já vím .... samá spekulace. Až budoucnost nám otázky zodpoví. Ale že zámeček padne, to je asi jisté, a  „Není šprochu, aby ...“ - však víte!

Milan Brož
Byl by to originální McDonald's, nemyslíte?

1 komentář:

Místo pro Váš názor